Wedstrijdreglement kersttoernooi dubbel 20+
•

De wedstrijden worden gespeeld in 2 sets van 25 minuten. (incl. 10 min. inspelen).

•

Na de eerste set moet gewisseld worden van kant.

•

Het team dat begint met serveren in de eerste set is ontvanger in de tweede set.

•

Inspeel- start- en wisseltijd worden centraal aangegeven.

•

Bij eindsignaal direct stoppen, ook midden in een rally en ongeacht de stand, game niet uitspelen.

•

Als er twee met het zelfde aantal punten eindigen, dan geldt het volgende:
1. onderlinge resultaat.
2. is dat gelijk, dan het verschil tussen games voor en tegen.
3. Is dat gelijk, dan wie de meeste games voor heeft.

•

Uitslag doorgeven aan de wedstrijdleiding.

•

Indien één partij bij aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is, mag men na 10 minuten(zijnde inspeeltijd) niet meer de baan op. De set wordt dan verloren mat 5-0. De tweede set kan dan nog wel gewoon worden gespeeld.

•

Let op
Voor de vervolgwedstrijden(halve finales en finales) geldt eveneens dat men onmiddellijk dient te stoppen bij het signaal.

•

Tijdens het hoofdtoernooi gelijke stand in games, over de hele wedstrijd genomen, dan telt de stand in de game; b.v. 30 – 15. Bij gelijke stand in de game: één punt spelen.
Voorbeeld: 1e set 3-3 2e set 4-4 , stand in de game 30-0 = winst voor de serverende partij, stand in de game 30-30 = nog één beslissend punt spelen.

•

In alle andere gevallen beslist de wedstrijdleiding.

•

Wij wensen iedereen veel succes en vooral veel plezier.